Keywords Blacklist Screenshot

ARAK Content Filtering

Features ที่ช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสมและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่อาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยของระบบ

2024-03-01
4 เดือนที่แล้ว
Version 2.2.0
 • อัพเดท blacklist signature ล่าสุด (2024-03-01) เป็นค่าเริ่มต้นให้ใช้งาน

ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง ARAK Internet Security รุ่น 2.2.0 ได้ที่นี่ ARAK Internet Security 2.2.0

2023-12-24
6 เดือนที่แล้ว
Version 2.1.9
 • ปรับปรุงโปรแกรม ARAK Service แก้ไขปัญหาการเปิดโปรแกรมซ้อนกัน
 • เพิ่มให้สามารถเปิดหน้า ARAK App (https://internet-security.arak/app/information) ได้จาก ARAK Notification
 • เพิ่มให้เมื่อ Enable Proxy แล้วจะเปิดหน้า ARAK App ให้เลย
 • เพิ่มให้มีการตรวจสอบสถานะ ARAK Service เมื่อต้องการ Enable Proxy
 • เพิ่มให้สามารถใช้รหัสผ่านเมื่อ Disable Proxy ได้โดยสามารถกำหนดค่าจากส่วนกลางได้ (ค่าเริ่มต้นคือไม่มีการใช้รหัสผ่าน)
2023-12-04
7 เดือนที่แล้ว
Version 2.1.8
 • ปรับปรุงการบันทึก Log ไฟล์ให้แยก App, Error และ Blocked ออกจากกัน
 • แก้ไขปัญไม่มีการลบ Signature ไฟล์เก่าหลังจากอัพเดท Signature ใหม่
 • แก้ไขช่วงเวลาการอัพเดท blacklist signature ให้เป็น 12 ชั่วโมง
 • แก้ไขปัญหาการ Re-Activate หลังจาก AccessKey หมดอายุ
2023-11-01
8 เดือนที่แล้ว
Version 2.1.7
 • ยกเลิกการเขียน Debug Log ลงไฟล์
 • แก้ไขฟังก์ชั่นการอัพเดทข้อมูล Blacklist Sync API เมื่อมีการ Renew License ให้ทำงานอย่างถูกต้อง
 • อัพเดท blacklist signature ล่าสุด (2023-11-01) เป็นค่าเริ่มต้นให้ใช้งาน